Sobre mi

Maria Gené Gil, serveis lingüístics de qualitat en anglès, castellà i català

La traductora Maria Gené Gil fent feina amb l’ordinador

Pels meus orígens familiars i les meves circumstàncies personals, acadèmiques i profes­sionals, som total­ment bilingüe (nativa) en castellà (peninsular) i en català, les dues llengües a les quals traduesc i en les quals corregesc (en el cas del català, faig feina sobretot en les varietats dialectals central i balear).

🎓 Formació universitària

 • Llicenciada en Traducció i Interpretació (especialització en traducció cientificotècnica anglès-castellà) per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Diploma d’estudis avançats (especialitat: Filologia Anglesa) per la Universitat de les Illes Balears.
 • Màster en Llengües Aplicades per la Universitat de Lleida.
 • Doctora en Llengües i Lingüística Aplicada per la Universitat de les Illes Balears.
 • Curs universitari d’especialització en Perit Judicial Expert en Lingüística Forense per la Universitat Europea Miguel de Cervantes.

📜 Certificats oficials d’idiomes

 • Habilitació oficial com a traductora jurada anglès-català i català-castellà (i viceversa) expedida per la Generalitat de Catalunya, mitjançant la superació de les proves d’habilitació corresponents.
 • Nivell C2 d’anglès expedit per l’EOI de Palma.
 • Nivell D (equivalent a C2) de coneixements superiors de llengua catalana expedit pel Govern de les Illes Balears.
 • Nivell E de coneixements de llenguatge administratiu en llengua catalana expedit pel Govern de les Illes Balears.

Diversos cursos d’actualització sobre diferents qüestions lingüístiques en català, castellà i anglès, majoritàriament adreçats a assessors lingüístics, incloent-hi seminaris de traducció mèdica i de transcreació (traducció publicitària).

📂 Experiència professional

Estic establerta com a professional per compte propi (autònoma) des de 2008. Oferesc els serveis lingüístics següents:

 • Traducció anglès-català, anglès-castellà, castellà-català i català-castellà. Tenc experiència en traduccions de temàtiques i tipologies diferents.
 • Traducció jurada (oficial) anglès-català i català-castellà (i viceversa).
 • Correcció de texts en català i castellà.
 • Assessorament lingüístic en català i castellà.

Per a més informació sobre els meus serveis, clicau aquí.

A més, dedic una mitjana de 2 h a la setmana a impartir docència d’assignatures de llengua com a professora associada a la Universitat de les Illes Balears, una manera de transferir els coneixements especialitzats del món professional a l’acadèmia.

Anteriorment, vaig ser becària de la Unitat de Traduccions d’Espanyol del Parlament Europeu (seu de Luxemburg) i de diverses agències de traducció de Barcelona i vaig fer feina com a tècnica de suport a la recerca en projectes terminològics a l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra.

💼 Clients

Faig feina majoritàriament amb tres tipus de clients:

 • Empreses privades (agències de traducció i serveis lingüístics, col·legis professionals, bufets d’advocats, editorials, ONG, fundacions privades, línies aèries, empreses de transport, construcció i serveis horeca, entre altres sectors, agències de disseny gràfic, publicitat, màrqueting i comunicació creativa, etc.).
 • Institucions i administracions públiques (serveis lingüístics d’universitats, instituts de recerca, fundacions i empreses públiques, conselleries autonòmiques, etc.).
 • Particulars.

📌 Altres

Dispòs de llicència del paquet SDL Trados Studio 2021. Tenc disponibilitat per adquirir la llicència d’altres programes requerits per a determinats encàrrecs.

Puc emetre factures amb IVA i IRPF (si escau) a clients (particulars i empreses, públiques i privades) radicats a l’Estat espanyol i a l’estranger.